rock/metal z tištěných periodik nebo z webzinů?

tištěná periodika

296
296

webziny

534
534

Celkem hlasovalo: 830