rock/metal z tištěných periodik nebo z webzinů?

tištěná periodika

302
302

webziny

541
541

Celkem hlasovalo: 843