rock/metal z tištěných periodik nebo z webzinů?

tištěná periodika

280
280

webziny

512
512

Celkem hlasovalo: 792